15 DAYS’ PRACTICE FOR IELTS FULL SERIES FREE DOWNLOAD (SPEAKING, WRITING, READING, LISTENING)

by promart.com.vn

About the “15 Days’ Practice for IELTS” Series

15 Days Practice for IELTS Reading phù hợp cho cả người học IELTS General Training và IELTS Academic, gồm 4 cuốn khác nhau:

  • 15 Days’ Practice For IELTS Speaking (Book + CD)
  • 15 Days’ Practice For IELTS Listening (Book + CD)
  • 15 Days’ Practice For IELTS Reading
  • 15 Days’ Practice For IELTS Writing

Trong 15 ngày quan trọng cuối cùng trước khi thi IELTS, bạn cần luyện tập các chiến lược, mẹo thi IELTS và cải thiện cả 4 kỹ năng. Ngoài ra, bạn nên học cách phân bổ thời gian cho phép để hoàn thành bài thi nghe IELTS của mình và sử dụng các mẹo và chiến lược IELTS phù hợp khi làm bài thi IELTS để đạt được điểm số IELTS mà bạn mong muốn. Loạt bài này không muốn nạp thêm tài liệu luyện thi IELTS cho các bạn. Nó tập trung vào việc tổng hợp các điểm chính để giúp bạn vạch ra một kế hoạch hiệu quả để đạt được điểm IELTS mong muốn. Do đó, bộ sách này rất tuyệt để vừa học vừa ôn luyện lại toàn bộ quá trình luyện thi IELTS của bạn chỉ trong 15 ngày.

Chuỗi 15 NGÀY THỰC HÀNH IELTS bao gồm Nghe, Nói, Đọc và Viết được coi là tài liệu học tập quan trọng trên con đường dẫn đến thành công IELTS của bạn. Trong loạt bài này, tài liệu nói và viết IELTS được biên tập bởi chuyên gia người Ireland, Sheila Crowe, người mà chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao. Bên cạnh đó, Donald Crawford, một giám khảo tiếng Anh xứng đáng được chúng tôi biết ơn về các mẫu bài viết IELTS của anh ấy mà anh ấy đã cung cấp cho chúng tôi.

FREE DOWNLOAD 15 Days’ Practice for IELTS” Series

https://drive.google.com/drive/folders/1Gg3KRTRixJ7SCoyIgzXEdTp74LbL6Znp?usp=sharing

You may also like

Leave a Comment