ACADEMIC WORD LIST FOR IELTS WRITING AND SPEAKING DOWNLOAD (PDF)

by promart.com.vn

A List of Academic Vocabulary for IELTS Writing & Speaking

Học Từ vựng Học thuật là điều cần thiết để đạt được điểm số cao trong bài thi Viết IELTS, cũng như để cải thiện các kỹ năng nghe, đọc, nói và viết IELTS. Nắm vững từ vựng bài luận, từ vựng biểu đồ và từ vựng học thuật nói với danh sách từ vựng học thuật IELTS này.

Nó là lý tưởng cho tất cả các thí sinh IELTS không muốn lãng phí thời gian vào việc nghiên cứu và học từ vựng mới theo cách truyền thống. Danh sách Từ vựng học thuật này sẽ giúp việc học của bạn hiệu quả hơn mà ít tốn công sức của bạn.

Chúc bạn may mắn trong kỳ thi IELTS và hãy nhớ rằng chăm chỉ sẽ được đền đáp nếu bạn tập trung.

academic vocabulary list for ielts

academic vocabulary for ielts writing task 2

academic vocabulary for ielts writing task 2

academic vocabulary for ielts writing

DOWNLOAD ACADEMIC WORD LIST FOR IELTS (PDF)

https://drive.google.com/file/d/1kECWIeFf7ijgYaAOOsaV29Wtx-TfK5Mj/view

You may also like

Leave a Comment