DOWNLOAD CAMBRIDGE IELTS 14 GENERAL TRAINING STUDENT’S BOOK WITH ANSWERS (PDF & AUDIO)

by promart.com.vn

Tổng quat

Cambridge IELTS 14 General Training  chứa bốn bài kiểm tra IELTS đích thực từ  Cambridge Assessment English , cung cấp các bài thi thực hành tuyệt vời.

Sách dành cho Học sinh  có đáp án cho phép học sinh làm quen với IELTS và thực hành các kỹ thuật làm bài thi bằng các bài kiểm tra đích thực. Nó bao gồm bốn bài kiểm tra hoàn chỉnh cho các ứng viên Đào tạo Chung. Sách giới thiệu về các học phần này, cùng với giải thích về hệ thống tính điểm được sử dụng bởi Cambridge Assessment English. Có một phần đầy đủ các câu trả lời và bản ghi âm ở phía sau cuốn sách. Âm thanh có thể tải xuống chứa tài liệu kiểm tra khả năng nghe. Sách của Học sinh và CD Audio cũng được bán riêng.

Chúng tôi sẽ gửi Sách Cambridge IELTS 14 General Training dành cho học sinh có đáp án kèm âm thanh – Bài kiểm tra xác thực đến email của bạn sau khi sách được xuất bản.

Bây giờ bạn có thể tải xuống Cambridge IELTS 14 General Training Student’s Book with Đáp án ở liên kết dưới đây:

https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/cambridge-ielts-14-reading-listening-test-1-2-3-4-questions-answer-key-de-bai-dap-an-giai-thich-chi-tiet-free-pdf-download

You may also like

Leave a Comment