DOWNLOAD CAMBRIDGE IELTS 15 GENERAL TRAINING STUDENT’S BOOK WITH ANSWERS WITH RESOURCE BANK (PDF+ AUDIO CD)

by promart.com.vn

Trong IELTS 15 General Training có đáp án kèm âm thanh, bạn sẽ tìm thấy BỐN bài thi hoàn chỉnh cùng với thông tin chi tiết về các phần khác nhau của bài thi và hệ thống tính điểm, vì vậy bạn có thể tự làm quen với dạng bài thi General Training và thực hành kỹ thuật làm bài thi của mình. Tải xuống âm thanh cho bài kiểm tra Nghe, video bài kiểm tra Nói ví dụ, các phím trả lời kèm theo giải thích bổ sung và câu trả lời Viết mẫu (hướng dẫn ở bìa trong phía trước) hoặc truy cập trực tiếp âm thanh và video của bạn qua mã QR trong sách.

Bây giờ bạn có thể Tải xuống Miễn phí Sách Cambridge IELTS 15 General Training Student’s Book kèm Đáp án kèm Âm thanh – Bài thi Xác thực tại đường dẫn dưới đây:

https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/cambridge-ielts-15-reading-listening-test-1-2-3-4-questions-answer-key-de-bai-dap-an-giai-thich-chi-tiet-free-pdf-download

 

You may also like

Leave a Comment