IELTS LISTENING RECENT ACTUAL TESTS VOL 1 – 7 (EBOOK & AUDIO)

by promart.com.vn

GIỚI THIỆU VỀ IELTS LISTENING CÁC BÀI KIỂM TRA THỰC TẾ GẦN ĐÂY, TẬP 1 – 7

Mỗi bài thi nghe IELTS có bốn phần. Các bài thi nghe IELTS đích thực này có tất cả các dạng câu hỏi nghe mà bạn có thể thấy trong bài thi nghe IELTS thực, như câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi đối sánh, câu hỏi đúng sai không đưa ra, dạng hoàn thành sơ đồ, câu hỏi hoàn thành câu, v.v. Có một hoàn thành câu trả lời chính để bạn có thể ước tính điểm bạn nhận được cho các bài kiểm tra nghe IELTS.

Đạt điểm cao trong kỳ thi nghe IELTS sắp tới của bạn với cuốn sách luyện nghe IELTS tuyệt vời này!

TẢI EBOOK & AUDIO

You may also like

Leave a Comment